Odmiana 10 bil

10 bil - BookGame.io

Odmiana 10 bil – Najważniejsze zasady gry w bilard 10

 

Odmiana 10 bil jeszcze 5 czy 10 lat temu była całkowicie nieznana. Główne turnieje rozgrywane były w 9 bil. Z biegiem czasu poziom światowy podskoczył do prawie perfekcyjnego poziomu stąd zapotrzebowanie na dużo trudniejszą i wymagającą grę które w dalszym ciągu będzie widowiskowa i zrozumiała dla laików.

 

Cel Gry

 

W odmianie 10 bil używamy dziesięciu bil ( tzw. Bile kolorowe z numerami od 1 do 10 oraz białą bilę – tzw. rozgrywającą )  Wygrywa ten zawodnik, który wbije prawidłowo bilę z numerem 10. Tak jak w odmianie 9 bil zawodnik znajdujący się przy stole bilardowym musi zawsze uderzać w bilę o najniższym numerze na stole.

 

Deklaracja

 

Za wyjątkiem rozbicia, każde uderzenie musi być zadeklarowane. Jeśli w efekcie uderzenia nominowana bila wpadnie do innej niż zadeklarowana łuzy to pozostaje ona w łuzie (za wyjątkiem bili 10, która „wraca na stół”. Podejście uznaje się wtedy za zakończone a przeciwnik może podjąć grę w sytuacji jaką zastał na stole lub nakazać kontynuowanie gry przeciwnikowi. Taki sam scenariusz obowiązuje w sytuacji kiedy wpadnie bila której nie deklarowaliśmy.

 

Ustawienie bil

 

Bile w odmianie 10-bil układamy w kształt trójkąta. Gdzie bila z numerem 1 znajduje się na przodzie a bila z numerem 10 w środku bil. Pozostałe bile układane są w sposób losowy. Oczywiście nie może być mowy o żadnym prześwicie, przerwie pomiędzy bilami – ponieważ istnieje ryzyko, że bile „słabo się rozejdą” lub że biała bila może wyskoczyć poza stół bilardowy. Białą bilę ustawiamy w dowolnym miejscu na polu bazy.

 

Prawidłowe uderzenie

 

Za każdym razem zawodnik musi uderzyć w bilę która ma aktualnie najniższy numer na stole.  Bile nie muszą być jednak wbijane w kolejności swoich numerów ( czyli np. możemy wbić bilę z numerem 3 uderzając najpierw w bilę z numerem 1).  Natomiast takie zagranie musi być zadeklarowane.

 

Kiedy jest faul?

 

  • Jeśli wbijemy białą bilę do łuzy
  • Jeśli bila wypadnie poza stół bilardowy ( w takim wypadku bila nie wraca do gry – za wyjątkiem bili z numerem 10 i bili białej)
  • W sytuacji kiedy biała uderzy jako pierwszą bilę o nie najniższym numerze na stole  ( np. najniższy numer na stole bila z numerem 3, a zawodnik uderzy białą najpierw np. w bile z numerem 6)
  • Brak kontaktu bili z bandą. Jeśli w trakcie zagrania żadna kula bilardowa nie wpadła do łuzy to po uderzeniu białą w bilę kolorową przynajmniej jedna bila musi dotknąć bandy).
  • Zagranie „pchnięte” /podwójne.
  • Wykonanie zagrania zanim pozostałe bile się zatrzymają.
  • Jeśli w momencie uderzenia przynajmniej jedna noga nie dotyka podłoża
  • Dotknięcie dowolnej bili na stole częścią garderoby, ręką itp.

 

Faul i co dalej?

 

Jeśli jest faul to przeciwnik może położyć białą bilę na całym stole tzw. Pozycja „ biała z ręki”. Białą bilę możemy ustawiać za pomocą ręki lub dowolnej części kija w dowolnym miejscu stołu bilardowego.

 

Kiedy Przegrywamy Partię?

 

Jeśli zawodnik popełni 3 faule w trzech kolejnych uderzeniach. Pomiędzy drugim a trzecim faulem należy poinformować zawodnika, że ma 2 faule.

 

Wbicie 10-tki

 

Jeśli wbijemy bila 10 bez deklaracji lub do innej niż zadeklarowana łuzy lub w trakcie uderzenia rozbijającego lub zagrania “push-out”, ew. w zagraniu, w którym popełniony został faul lub zostanie wybita poza stół – musi być ona repozycjonowana tzn. „wraca na stół”. Żadna inna bila numerowana nie wraca na stół bilardowy w trakcie gry. W trakcie gry możemy zagrać zadeklarowaną kombinację uderzając bilę o najniższym i wbić 10tkę. Natomiast w odróżnieniu od gry 9-bil, nie daje to zwycięstwa. W takiej sytuacji 10-tka wraca na stół a zawodnik dalej kontynuuje grę.

 

Rozpoczęcie gry – tzw. rozbicie

 

Podczas turniejów zawodnicy ustawiają 2 bile na linii bazy. Uderzają  bile w stronę krótkiej bandy. Bila zawodnika którego bila po odbiciu od jednej krótkiej bandy znajdzie się bliżej przeciwległej krótkiej bandy wygrywa walkę o rozpoczęcie gry. Gracz ten może zadecydować która z osób będzie rozbijała. Podczas towarzyskich gier możecie po prostu umówić się kto rozpocznie grę ( lub rzucić przysłowiową monetą ) Przy obecnych przepisach na turniejach funkcjonuje zasada naprzemiennego rozbicia. Czyli jeśli zawodnik A rozbija, to w następnej partii rozbija zawodnik B. Uderzenie rozpoczynające tzw. Rozbicie jest prawidłowe jeśli biała trafi najpierw w bilę z numerem 1,  zostanie wbita jakakolwiek bila lub przynajmniej cztery bile z trójkąta dotkną bandy.

 

Push Out – Pierwsze uderzenie po rozbiciu

 

Zawodnik, który wykonuje uderzenie bezpośrednio po prawidłowym rozbiciu, może wykonać tzw. Push Out. Podczas takiego uderzenia biała bila nie musi dotknąć żadnej bili kolorowej lub bandy, ale pozostają w mocy inne przepisy dotyczące fauli (np. wbicie białej do łuzy). Zawodnik musi zgłosić przeciwnikowi chęć wykonania Push Out – w przeciwnym razie uderzenie uznawane jest za normalne. Bile wbite do łuzy podczas uderzenia Push Out nie są zaliczane i pozostają w łuzach, z wyjątkiem bili z numerem 10 ( bila ta wraca na stół bilardowy). Po prawidłowym Push Out przeciwnik może zadecydować o tym czy chce sam wykonać zagranie z zastanej pozycji, bądź też nakazać wykonać uderzenia zawodnikowi, który wykonał Push Out. Należy pamiętać, że po nieprawidłowym rozbiciu (z faulem) nie wolno grać Push Out.

Zacznij używać naszego systemu
ZA DARMO

Iphone mock